เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ Archive

SPM002 เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ (วัดพลังงานแสง โซล่าเชลล์ ) Solar Power Meter 1W/m 2 Resolution