เรียงลำดับขนาดการติดตั้งตามตารางข้อมูลอ้างอิงจากเว็ปไซต์ของบริษัทผู้ดูแลโครงการโซล่าฟาร์มแต่ละแห่ง

สำหรับในประเทศไทยกำลังรวบรวมข้อมูลการติดตั้งและก่อสร้างโณงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายๆ แห่ง ในครั้งต่อไป

Country Name Capacity (MW) Owner Module type Grid connection
1. Perovo 100 Activ Solar c-Si 2011
2. Sarnia 92* Enbridge CdTe 2010
3. Montalto di Castro 84 Sunpower c-Si 2011
4. Finsterwalde I, II & III 83 Q-Cells c-Si 2010
5. Ohotnikovo 80 Activ Solar c-Si 2011
6. Senftenberg II&III 78 Juwi Solar c-Si 2011
7. Lieberose 71 Juwi Solar CdTe 2009-11
8. Rovigo 70 First Reserve c-Si 2010
9. Olmedilla de Alarcón 60 Nobesol Levante c-Si 2008
10. Boulder City (Copper Mountain) 55* Sempra Generation CdTe 2010

* ข้อมูลสำหรับโครงการในโซนอเมริการเหนือ ได้แปลงหน่วยจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแล้ว เพื่อการเปรียบเทียบจะได้เป็นมาตราฐานเดียวกัน

Incoming search terms:

  • 10อันดับบริษัทติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย