อาคารและบ้านอยู่อาศัยอนุรักษ์พลังงาน

อาคารและบ้านอยู่อาศัยอนุรักษ์พลังงาน เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยรณรงค์ส่งเสริม ผู้ประกอบการบ้านจัดสรร ให้เห็นความสำคัญ และจัดทำบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรที่ให้ความ สำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งการสร้างบ้านอนุรักษ์พลังงานมีหลักอยู่ด้วยกัน 4 ข้อ คือ
1. มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร ( RTTV ) ไม่เกิน 25 วัตต์ต่อตารางเมตร (คำนวณเฉพาะพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร)
2. มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร (OTTV) ไม่เกิน 45 วัตต์ต่อตารางเมตร (คำนวณเฉพาะห้องที่มีโอกาสจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร)
3. การให้แสงสว่าง ใช้ดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์จำนวนมากกว่า 80% ของจำนวนดวงโคมทั้งหมด
4. การระบายอากาศมีพื้นที่เปิดช่องระบายอากาศ (หน้าต่าง ประตูเปิดรับลมได้) ไม่ต่ำกว่า 15 % ของพื้นที่ใช้งานหลัก (คำนวณเฉพาะห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร)