24 เมษายน 2555 Narendra Modi ผู้ว่าการรัฐ Gujarat คุชราต ประเทศอินเดีย
ได้เปิดตัวโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 1 MW เมกะวัตต์
(1 เมกกะวัตต์(MW) = หลอดไฟฟ้า 25,000 หลอดขนาด 40 วัตต์ หรือ = 1 ล้านวัตต์)
โครงการนี้สร้างขึ้นเหนือคลองสาขา Narmada ระยะทางเกือบครึ่งไมล์(ประมาณ 750 เมตร)
ใกล้กับหมู่บ้าน Chandrasan  แขวง Kadi taluka เขต Mehsana รัฐคุชราต


โดยไม่เพียงแต่ผลิตไฟฟ้า  แต่ยังมีส่วนอนุรักษ์น้ำ/พื้นที่ดินด้วย
แสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้ที่ดินที่ไม่กระทบพื้นที่เกษตรกรรม
ในการวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์(Solar Cells) เหนือคลองชลประทาน
แทนการวางอยู่เหนือพื้นดินทั่วไป  ที่อาจจะทำสูญเสียพื้นที่ทำการเกษตรกรรมได้
นอกจากนี้ยังจะช่วยลดการระเหยของน้ำในคลองชลประทานได้ในระดับหนึ่ง
โดยมีการประมาณการว่าน้ำในคลองชลประทานจำนวน  237,750 แกลลอน
(ประมาณ เก้าแสนลิตร หรือ 900 คิว)ที่ต้องสูญเสียไปในแต่ละปี)


Narendra Modi ผู้ว่าการรัฐคุชราต

The Gujarat State Electricity Corp (GSECL)(การไฟฟ้ารัฐคุชราต)
ได้พัฒนาโครงการนำร่องโดยว่าจ้าง บริษัท SunEdison ด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างจากสหรัฐอเมริกา


ด้วยจำนวนเงิน 17.71 ล้านรูปี  ด้วยการสนับสนุนจากบรรษัท Sardar Sarovar Narmada Nigam  (SSNNL)
ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ดูแลบำรุงรักษาเครือข่ายคลองชลประทาน


ในสัปดาห์ที่ผ่านมา  รัฐคุชราตเพิ่งจะเปิดตัวโครงการพลังงานจากแสงอาทิตย์  600 MW
ที่วางกระจายไปทั่ว 11 หัวเมือง รวมถึงอุทยานพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาด  214 MW
ที่ตั้งในพื้นที่ Rann of Kutch (Kuchchh) นอกเมือง Patan
และมีขนาดใหญ่ที่สุดในอนุทวีปเอเชียในตอนนี้
กำลังการผลิตขนาด 590 MW (น้อยกว่ารายงานทางการ)
อุทยานพลังงานแสงอาทิตย์ จะใช้พื้นที่ิดินประมาณ 5,384 เอเคอร์ (21.79 ตร.กิโลเมตร หรือ 13,618.75 ไร่)
เป็นพื้นที่่ดินแห้งแล้งฝนตกน้อยมาก มีการทำนาเกลือและติดกับทะเลทรายธาร์ Thar