กำลังผลิตที่ติดตั้งได้แล้ว  214 MW ที่มีกลุ่มร่วมพัฒนาถึง 21 กลุ่มในโครงการ
คิดเป็น 25% ของพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่พัฒนาขึ้นในประเทศอินเดียนอกจากนี้ยังมีโครงการผลิตไฟฟ้าขนาด 100 MW จากพลังงานลม
ตอนนี้มีกังหันลมไฮบริด 2 ตัวแล้วและมีกำลังการผลิต  2.1 MW
รวมทั้งยังมีนโยบายจากทางการให้เป็น อุทยานพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
(พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมแบบกังหันลมไฮบริด)
คาดว่าจะได้รับคาร์บอนเครดิต 342,400,000,000 ตัน(CERs)
ค่าใช้จ่ายโครงการเป็นจำนวนเงินประมาณการ 4,500 ล้านรูปี
เป็นโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาที่ดิน 550 ล้านรูปี
เป็นการลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 3,996 ล้านรูปี
มีการจ้างงานมากกว่า 1,000 คน
โครงการเปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 และเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555
โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่มีนวัตกรรมมากที่สุด
แสดงให้เห็นถึงทักษะในการดำเนินการโครงการที่มีมูลค่าสูง
และเป็นโครงการที่มีความสลับซับซ้อนที่ใช้เวลาสั้น
ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย/ภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
โครงการทำให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศอินเดียที่มีความเข้มข้นมาก
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญถึง 40%
และทำให้ต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์ของโลกมีความหมายที่แท้จริง
เพื่อปูทางสำหรับการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
อุทยานพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเมือง Patan
นอกจากนี้ Azure Power  ผู้นำการผลิตไฟฟ้าเอกชนจากพลังงานแสงอาทิตย์
ประกาศว่าจะมีโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดกำลังไฟฟ้า 2.5 MW
บนหลังคาบ้านเรือนในคานธีนคร (เมืองหลวงของรัฐคุุชราต)
เฉพาะภาครัฐคุชราตมีการลงทุนเกือบ 2,000 ล้านรูปีในด้านพลังงานทดแทนแนวความคิดการวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Sola Cells เหนือพื้นที่อื่น
เพื่อประหยัดพื้นที่ดินโดยรอบ  จริง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่ไม่ค่อยจะมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางเท่านั้นเอง
สำนักข่าวนิวยอร์กไทม์  ได้ระบุว่า ในสหรัฐอเมริกา
ปีที่ผ่านมามีหลายโครงการที่เกิดขึ้นมา
รวมทั้งไร่องุ่นในรัฐแคลิฟอร์เนียจำนวนสองแห่ง
ที่ทำการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้เหนือสระน้ำของไร่องุ่นไร่องุ่นรัฐแคลิฟอร์เนีย
รวมทั้งยังมีแนวความคิดเรื่องการวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์
บนคลองชลประทานน้ำที่มีอยู่ทั่วไปในรัฐแคลิฟอร์เนีย
แต่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องดังกล่าว
ได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
รวมทั้งการทำงานของคนงานในการซ่อมแซมคลองชลประทาน
ในการแก้ไขจุดที่รั่วไหลของน้ำ และปัญหาอื่น ๆ
ในเส้นทางคลองที่ยาวถึง 400 ไมล์ (ประมาณ 643 กิโลเมตร)
ถ้าจะต้องรับมือกับโครงสร้างขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นมาจริง
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบการติดตั้งของโครงการดังกล่าว


เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา  รัฐคุชราตต้องมาบริหารจัดการโครงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
โดยได้รับการส่งเสริมให้ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยการประกันราคาในอัตราพิเศษ
สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทั้งสองอย่าง
โดยจะให้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่ำ 600 MW จากพลังงานแสงอาทิตย์ กับ 2,580 MW จากพลังงานลม
ซึ่งจะทำให้รัฐแห่งนี้เป็นที่หนึ่งของพลังงานทดแทนการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ


เจ้าหน้าที่รัฐได้เฉลิมฉลองความสำเร็จที่ได้รับในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
พร้อมกับกล่าวว่าพวกเขาได้บรรลุเป้าหมายพลังงานไฟฟ้าทดแทนภายในรัฐแล้วแทนการซื้อจากแหล่งอื่น
แต่มันก็ยังไม่ชัดเจนว่า  การพัฒนาพลังงานทดแทนโครงการจะชะลอตัวลงหรือไม่


โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 2,200 MW จะครอบคลุมพื้นที่บนคลองชลประทานเกือบ 285 ไมล์ (ประมาณ 458 กิโลเมตร)
ความยาวของคลองชลประทาน+คลองส่งน้ำโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 11,806 ไมล์ (ประมาณ19,000 กิโลเมตร)
จึงยังเหลือพื้นที่วางแผงเซลล์แสงอาทิตย์อีกมาก สมมติว่ามีการใช้งานเพียงร้อยละ 10 จากทั้งหมด
ที่มีอยู่ 11,806 ไมล์ (ประมาณ19,000 กิโลเมตร) คาดว่าจะได้พลังงานไฟฟ้าถึง 2,200 MW จากการผลิตไฟฟ้าของแผง Solar Cells
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ดิน 11,000 เอเคอร์ (ประมาณ 44.5 ตร.กิโลเมตร หรือ 27,812.5 ไร่)
จะยังคงสามารถอนุรักษ์พื้นที่ไว้ได้พร้อมกับน้ำที่ไม่ระเหยไปเปล่า ๆ ปีละประมาณ  2,000 ล้านลิตร(2 ล้านคิว)
คลองชลประทาน+คลองส่งน้ำในเครือข่ายของบริษัท SSNNL จะมีความยาวรวมประมาณ 85,000 กิโลเมตร


หมายเหตุ
ยังไม่มีรายงานผลการศึกษาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน
เช่น พื้นทีดินข้างเคียงที่วางเซลล์พลังงานแสงแดดจะร้อนเกินกว่าการปลูกพืชหรือไม่
หรือ สภาพของน้ำที่มีการวางหลังคาเซลล์พลังงานแสงแดด
จะมีปัญหาตะไคร่น้ำ หรือการบำบัดน้ำ หรือคุณภาพของน้ำจะ ดีขึ้นหรือเลวลงหรือไม่
หรือ ปัญหากระทบต่อปลาพื้นเมืองและปลาเลี้ยงตามธรรมชาติหรือไม่
หรือ ปัญหากระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านและชุมชนใกล้แนววางเซลล์แสงอาทิตย์หรือไม่

เรื่องอื่น  พาชมกังหันลมผลิตไฟฟ้า ที่บ้านพังเสม็ด ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2012/11/X12910023/X12910023.html

เรียบเรียงจาก
1. http://gigaom.com/2012/04/23/a-solar-canal-rises-in-india/

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Canal_Solar_Power_Project

3. http://www.thehindubusinessline.com/government-and-policy/now-gujarat-to-cover-narmada-canals-with-solar-panels/article3346191.ece

4. http://www.whydontyoutrythis.com/2013/03/india-is-building-solar-canals-to-produce-energy-while-slowing-water-loss.html#sthash.jQmFzprc.dpbs

5. http://gigaom.com/2012/04/18/solar-energy-blooms-in-india/

6. http://www.nytimes.com/2011/04/20/business/energy-environment/20float.html?_r=2&pagewanted=all&

7. http://www.gpclindia.com/showpage.aspx?contentid=15

8. http://www.rannriders.com/naturalhistory_little_rann.htmlข้อมูลภาษาไทย  รัฐคุชราต  http://thaiindia.net/en/known-as-gujarat/773–gujarat-.html

ขอบคุณภาพประกอบจาก Internet

Credit ภาพประกอบพื้นที่บางส่วนของ  Rann of Kutch
จาก  http://www.rannriders.com/naturalhistory_little_rann.html