โดยทั่วไป พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถอธิบายเป็น พลังงานที่ได้รับจาก แสงแดดและ แปลงโดยแหล่ง กล สำหรับใช้ในบ้าน มันถูกกว่า และเชื่อถือได้สำหรับ การดำเนินงาน ตั้งแต่ ดวงอาทิตย์สามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย ใน ขณะที่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นวัสดุที่ สร้างขึ้น โดยอัตโนมัติที่มีวัตถุประสงค์ คือการแปลง พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้า หลัก พวกเขาจะ สร้างขึ้นจาก องค์ประกอบ ที่เรียกว่า ซิลิกอน มัน เป็นหน้าที่ หลักของ ธาตุ ซิลิกอนที่จะ แอบแฝง พลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถเลือกจะ โดยตรงหรือโดยอ้อม อากาศจาก แสงแดด เมื่อ มัน มีเมฆมาก ความเข้มของ พลังงานแสงอาทิตย์ส่งมอบ อย่างสมบูรณ์แบบ วัสดุ พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ ให้ รังสีดวงอาทิตย์ เป็นไฟฟ้า และรับ ความร้อนจากแสงอาทิตย์ เปลี่ยน พลังงานแสงอาทิตย์เป็น ตัวทำละลาย ความร้อน เช่นน้ำมัน และน้ำ ชนิดของ พลังงานนี้ จะใช้ในการ ชาร์จ iPod , แบตเตอรี่ ชาร์จ เครื่องทำน้ำอุ่น , เครื่องชาร์จ โทรศัพท์มือถือและ ยานอวกาศ

วิธีการทำ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทำงานอย่างไร พวกเขา แทบจะ ทำงานใน การประดิษฐ์ เซลล์แสงอาทิตย์ ชื่อของมัน ได้มาจาก เทคโนโลยีที่ใช้ ซึ่งเป็น ที่รู้จักกันว่า PV ซึ่งเป็น ที่ทำจาก ซิลิกอน องค์ประกอบ พวกเขา มีพื้น เซมิคอนดักเตอร์ ที่ทำจาก ทราย ที่สร้างไว้ใน ชิป คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เมื่อ รังสีดวงอาทิตย์ ตรงกับ วัสดุ PV, ทางแยกอยู่ในนั้น ด้วย ตัวนำ โลหะ ช่วยให้การผลิต ไฟฟ้า ที่จุดเชื่อมต่อ นี้ ทางแยกเป็น ค่าใช้จ่าย บวกและลบ ที่ช่วย ในการผลิต กระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถใช้ได้ใน ระบบ ที่แตกต่างกัน การเชื่อมต่อ ตาราง อินเวอร์เตอร์ และการเก็บรักษา พลังงาน ในระบบ ที่แตกต่างกัน PVใช้พื้นที่ ขนาดใหญ่ ขึ้น หลังคา ในการผลิต พลังงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถ สร้างขึ้นบน พื้นที่ ที่ดินและ ผลิตได้ถึง 5-9 เมกะวัตต์ ต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังสามารถ เป็นประโยชน์ใน ไฟถนน

วิธีการที่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทำ พวกเขาจะทำ โดยทั่วไป จาก จุด สามมิติ ;ผลิต ผลึก ซิลิคอนแผง ผลึก ซิลิกอน และแผง ซิลิกอนอสัณฐาน ยืน ของการผลิต พลังงานแสงอาทิตย์ นี้เป็นสิ่งที่ ถูกนำมาใช้ ใน ปัจจุบัน ในการผลิต ผลึก ซิลิคอน ตัวอย่างเช่นเมื่อ องค์ประกอบ ซิลิกอน จะละลาย และตัด มันเป็นชื่อ ซิลิกอน ผลึกโพลี ในโหมด อื่น ๆ เมื่อมัน ถูกสร้างขึ้น และตัด มันจะกลายเป็น ขาวดำ ผลึก ซิลิกอน ในทั้งสองกรณี ที่พวกเขาเป็น เรื่องเกี่ยวกับร้อย เปอร์เซ็นต์ ซิลิกอน บริสุทธิ์ ในกรณี ที่สองของ แผง ผลึก ซิลิกอน ที่พวกเขา จะแตก เป็นชิ้น ตามปกติ แล้ว หั่นบาง ๆ ในที่สุดก็ ถูก ขัด ด้วยวัสดุ ยาสลบ นี้เปลี่ยน สถานะของ ค่าใช้จ่าย ไฟฟ้า ภายในพวกเขา ไปยังเซลล์ แผง ซิลิกอน อสัณฐาน ที่ทำจาก โลหะผสม ซิลิกอน รวมกับ เซลล์ หลาย สำหรับการผลิต พลังงาน การรวมกัน นี้จะอธิบายวิธี พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ทำ

สิ่งที่ เทคโนโลยีล่าสุด ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีอะไรบ้าง เทคโนโลยี ใหม่ล่าสุดของ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ได้เกิดใน ความหลากหลายของ สิ่งที่ นี้เริ่มต้นด้วย ทางเลือก การใช้พลังงาน สีเขียว ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา สำหรับใช้ในบ้าน ด้าน อื่น ๆ ของมัน คือการระบายความร้อน ไฟฟ้า และระบบทำความร้อน ในบ้าน เครื่องใช้ เทคโนโลยีชั้นสูง และแสง เป็นระยะ ที่บ้านเป็นตัวอย่างที่ดี อื่น ๆ ของการพัฒนา พลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนา คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ใหม่ สำหรับบ้าน สมาร์ท ที่เหลือ ก็ออกมาจาก ความคิดที่ ล่าสุด ของพลังงานแสงอาทิตย์