ก๊าซธรรมชาติใช้ได้ 60 ปี  วันนี้เหลือ ใช้ได้ 10 ปี??

เรากลับมาต่อกันเรื่องสัดส่วนการใช้พลังงานอีกนิด จากกราฟตามรูปที่ 2 เราใช้พลังงานครึ่งหนึ่ง นำเข้าอีกครึ่งหนึ่ง ตรงนี้คือในภาพรวม ในภาพย่อยที่น่าสนใจคือการใช้ก๊าซธรรมชาติ เราคงเคยได้ยินว่า ประเทศไทย มีก๊าซธรรมชาติใช้ได้ 60 ปี ตัวเลข 60 ปี มันหมายถึง ในปี 1990 ด้วยอัตราการใช้ของตอนนั้น มันจะใช้กันได้ถึง 60 ปี แต่ข้อเท็จจริงของวันนี้ การใช้ก๊าซธรรมชาติของเรา มีปริมาณเกือบ 10 เท่าของปี 1990 และ นั่นทำให้ ปริมาณก๊าซ จะหมดอ่าวไทยในช่วงปี 2023 ถ้าไม่สามารถค้นหาแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศเพิ่ม ปริมาณการจัดหาจัดซื้อก๊าซธรรมชาติ ตอนนี้เราพี่งพาจากพม่าเป็นหลัก และเราก็พยายามจัดซื้อ LNG เข้ามาทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากรของเราเองเพื่อชะลอวันน้ำมันหมดประเทศ แน่นอน การทำอย่างนั้น มันย่อมแพงกว่าผลิตเอง ณ ปัจจุบัน ราคาก๊าซธรรมชาติของโรงงานอุตสาหกรรม จะมีค่าใช้จ่ายที่ประมาณ 400 B/MBTU เทียบเป็นกิโลกรัมแบบ NGV นั่นจะอยู่ที่ประมาณ 14 บาทต่อกิโลกรัม แพงกว่าที่ภาคประชาชนใช้อยู่ 4 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่มีการชดเชยมาจากกองทุนซื้อเสียง เอ๊ย กองทุนน้ำมัน ณ ตอนนี้ ตัวเลขการใช้เชื้อเพลิงชนิดก๊าซธรรมชาติ เป็นการใช้จากของเราเอง 90% และเมื่อมีการเปลี่ยนสัดส่วน ถึงจุดหนึ่ง มูลค่าพลังงานจะต้องถูกกระทบ สำหรับราคาเปรียบเทียบของก๊าซธรรมชาติ ราคาของ อเมริกาจะเทียบที่ 120 B/MMBTU[6] ราคาของประเทศ EU จะอยู่ระหว่าง 470 – 1300 B/EU [7]

ผมไม่แน่ใจว่า คนอื่นจะรู้สึกอย่างไร เวลาที่เราอยากให้ค่าไฟฟ้าถูก ก็คือเราผลิตไฟฟ้าจากก๊าซให้มันเยอะขึ้น แต่ ค่าไฟฟ้าที่ถูกลง ก็จะสัมพันธ์กับปริมาณพลังงานสำรองที่ลดลงฮวบๆ ผมรู้สึกกังวลอย่างบอกไม่ถูกกับแนวคิดบริโภคนิยมในยุคปัจจุบัน

รูปที่ 4: สัดส่วนการนำเข้าและผลิตก๊าซธรรมชาติของไทย

การใช้พลังงานหมุนเวียน ในพลังงานในขั้นสุดท้ายของประเทศไทย

ทีนี้ ถ้าเราจะมาดูสัดส่วนการใช้พลังงานในขั้นสุดท้าย ซึ่ง ในปี 2555 เราได้มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 73,316 kTOE ต่อปี เราจะพบว่า เราพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นสัดส่วนถึง 46% ซึ่งทำให้การลดลงของปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติเป็นไปอย่างฮวบๆ สิ่งที่น่าสนใจในกราฟนี้ คือสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ประเทศไทย มีการใช้พลังงานหมุนเวียนรวมกันคือประมาณ 31% ในส่วนนี้ มีพลังงานหมุนเวียนรูปแบบดั้งเดิมอยู่ด้วย นั่นคือการใช้ฟืน ถ่าน วัสดุเหลือใช้ในการเกษตร ที่เรียกว่า Traditional Renewable เป็นจำนวน 16%

รูปที่ 5: สัดส่วนการใช้พลังงานของไทยในภาพรวม

ในกราฟข้างต้นอาจดูยุ่งยาก แต่ถ้าเราสรุปออกมาเป็นเฉพาะ พลังงานสิ้นเปลือง กับพลังงานหมุนเวียน เราพอจะสรุปออกมาได้ตามตารางนี้ โดยประมาณ

รูปที่ 6 สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ในภาคไฟฟ้า และ ภาคความร้อน

สัดส่วนการใช้พลังงาน Renewable มันสำคัญอย่างไร จุดสำคัญก็คือ พลังงานหมุนเวียนจากชีวมวล ถ้าเป็นการจัดหาเพิ่ม ตรงนี้จะเป็นการลดการพึ่งพาพลังงานสิ้นเปลือง แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนจากการใช้แบบ Traditional Renewable มาเป็น Renewable นั่นเป็นแค่การเปลี่ยน Category การใช้พลังงาน และผู้ใช้เตาถ่าน ฟืน หรือวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ ก็จะต้องมาใช้พลังงานในรูปแบบใหม่ แทนจะใช้เตาถ่าน ก็เปลี่ยนเป็นเตาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแทน ซึ่ง มันก็จะไม่ได้ช่วยอะไร ซึ่งประเทศไทย จะต้องมีการเพิ่ม Renewable Energy กินที่เข้าไปในการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ หรือ น้ำมัน ให้ได้ ไม่ใช่แค่การเปลี่ยน Category

แผนการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน ในการผลิตไฟฟ้า

ข้อมูลของ แผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติ [8] โดยสัดส่วน การใช้พลังงานหมุนเวียนมีเป้าจะขยายเพิ่ม 3% ใน 18 ปี ตัวเลขนี้จริงๆแล้วมิใช่น้อย แต่เพราะอัตราการเติบโตของการใช้พลังงานมีการขยายตัวกว่า 100% ตลอดช่วงเวลา 20 ปีในอนาคต ทำให้การเปลี่ยนสัดส่วนโครงสร้างการใช้พลังงานนั้น เป็นไปโดยยาก

รูปที่ 7: การขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าในทุกภาคส่วนตลอดช่วง 20 ปีในอนาคต