คำถามที่มักพบบ่อยครั้งเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  เช่น ต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ไปใช้กับบ้านที่อยู่อาศัยที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ต้องทำอย่างไรบ้าง? การจะออกแบบระบบให้โซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับความต้องการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบ

1. จำนวนกำลังไฟฟ้าโดยรวมซึ่งเป็นตัวแปรในการกำหนดจำนวนแผงโซล่าเซลล์ โซล่าร์ชาร์ทเจอร์ และแบตเตอรี่ ให้เหมาะสมต่อกำลังการผลิต โดยข้อมูลสามารถหาได้จากสเปคของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ เช่น หลอดไฟ 20W ทีวี 70W เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว  ให้นำมาประมาณการว่าในแต่ละวันเราต้องการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ วันละประมาณกี่ชั่วโมง แล้วนำไปคูณกับกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ

สมมุติ หลอดไฟ 2 หลอด ต้องการเปิดวันละ 5 ชั่วโมง  ทีวี 1 เครื่อง วันละ 3 ชั่วโมง  กำลังไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2หลอด x 20วัตต์ x 5ชั่วโมง = 200w  บวกกับ  1ทีวี x 70วัตต์ x 3ชั่วโมง = 210w  กำลังไฟฟ้ารวม เท่ากับ 200W + 210W = 410W

การเลือกแผงโซล่าเซลล์โดยทั่วไปจะคิดเฉลี่ยแบบตลอดทั้งปีกำลังการผลิต ไฟฟ้าประมาณ 4-5 ชั่วโมงต่อวัน  เนื่องจากแสงแดดในช่วงเช้าและเย็ฯ จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่  และควรเผื่อกำลังการผลิตสำรองไว้ประมาณ 10-20% กรณีตัวอย่างข้างต้น  สามารถเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120W 1 แผง ก็จะเพียงพอต่อการใช้งาน   ตามสเปคของแผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้า 6.66A สามารถเลือกใช้ขนาดโซล่าร์ชาร์ทเจอร์ขนาด 10A   ส่วนขนาดแบตเตอรี่  คำนวณคราวๆโดย นำเอากำลังไฟฟ้ารวม หารด้วย แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่  = 410W/12V = 34.17A    การเลือกซื้อแบตเตอรี่ควรเผื่อไว้อย่างน้อย 20%  กรณีนี้สามารถใช้แบตเตอรี่รถเก๋งทั่วไปขนาด 45A

2. กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆพร้อมกัน เพื่อเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์ ถ้าหากเปิดหลอดไฟ 2 ดวง ทีวี1 เครื่อง พร้อมกันหมด  กำลังไฟฟ้าสูงสุด ณ เวลานั้น คือ 20W+20W+70W = 110W  สามารถเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 150W ได้  เป็นต้น
จำหน่าย Solar Cell แผง โซล่าเซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ราคาตรงจากโรงงาน   แผงโซล่าเซลล์ ที่ทางทีมงานนำเข้ามาจัดจำหน่าย เป็นแผงโซล่าร์เซลล์แบบ Crystalline แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ โมโนคริสตัลไลน์ (Mono Crystalline) และ โพลีคริสตัลไลน์ (Poly Crystaline) ทั้งสองแบบคุณภาพไม่แตกต่างกัน แต่ที่ขนาดกำลังวัตต์เท่ากัน แผงโซล่าเซลล์แบบ Mono Crystalline จะมีขนาดเล็กกว่าประมาณ 10% เหมาะสำหรับการติดตั้งที่ต้องการประหยัดพื้นที่ โดยเฉพาะการทำโซล่าฟาร์มในต่างประเทศที่ราคาที่ดินสูง แต่สำหรับประเทศไทยเรื่องพื้นอาจจะยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ สามารถเลือกใช้แผงโซล่าร์เซลล์แบบ Poly Crystalline ที่ราคาประหยัดกว่าประมาณ 10% ได้

การ เลือกแผงโซล่าเซลล์ควรเผื่อขนาดกำลังติดตั้งให้มากกว่าขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างน้อย 20% เผื่อค่าสูญเสียในระบบ  และเป็นการถนอมแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น การใช้งานแบตเตอรี่จนหมดแล้วชาร์ททุกวันจะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น ลง   การใช้แบตเตอรี่รถยนต์ไม่ว่าแบตเตอรี่แห้งหรือเปียก ที่ไม่ใช่แบตเตอรี่แบบ deep cycle ยิ่งควรเผื่อให้มากขึ้น

การนำไปใช้งานกับปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์  ถ้าต้องการนำไปต่อใช้งานโดยตรง โดยไม่ใช้แบตเตอรี่  ควรเผื่อกำลังติดตั้งไว้ 1 เท่าของขนาดปั๊มน้ำ DC เพราะช่วงการสตาร์ทปั๊มน้ำต้องใช้กระแสสูง  การเลือกขนาดแผงโซล่าเซลล์พอดีกับขนาดปั๊มน้ำโซล่าร์  จะไม่สามารถทำให้ปั๊มน้ำทำงานได้เพราะกระแสช่วงสตาร์ทปั๊มน้ำจะสูงกว่าปกติ ประาณสองเท่า  หากต้องการใช้ขนาดที่พอดี ควรต่อแบเตอรี่เพื่อช่วยการสตาร์จปั๊มน้ำ  แล้วจึงสามารถใช้พลังงานจากแผงโซล่าร์ ได้โดยตรง

ความสามารถในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า ของแผงโซล่าเซลล์ อายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี  โดยทั่วไปสเปคจะระบุไว้ที่เมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์จะเหลือประมาณ 90% และ 25 ปี เหลือประมาณ 80%