นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ ที่มีความล่าช้าอยู่ในขณะนี้ ว่า หากผู้ลงทุนภาคเอกชนเดิมไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้า และผลิตไฟฟ้าส่งได้ตามกำหนดระยะเวลารับซื้อจะยึดใบอนุญาต เพื่อนำมาจัดการใหม่ตามแผนพลังงานทดแทนที่จะซื้อไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รวม 2,000 เมกะวัตต์ ภายใน 10 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการยกเลิกแล้ว 120 โครงการ 472 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ ภาคเอกชนร้องเรียนว่า ขณะนี้การลงทุนโซลาร์เซลล์หยุดชะงัก เพราะความไม่ชัดเจนด้านนโยบาย และยังมีปัญหาผู้ที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นำมาเร่ขาย กันในราคาสูงถึง 12ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ ทำให้นักลงทุนต่างชาติมองภาพลักษณ์การลงทุนในไทยเสียหาย

ปัจจุบัน มีเอกชนสนใจลงทุนเกือบ 4,000เมกะวัตต์ สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ 50เปอร์เซ็นต์ แต่มีการลงทุนและขายไฟฟ้าจริงเพียง 286เมกะวัตต์เท่านั้น จึงอยากให้รัฐบาลแก้ไขปํญหาอย่างเร่งด่วน เพราะหากทำได้จะทำให้ไทยลดการพึ่งพิงไฟฟ้าที่ต้องพึ่งพาพลังงานทดแทนมากยิ่ง ขึ้น