จำหน่ายโซลาร์เซลล์ โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์

SRF009 ตู้เย็นดีซี 12/24โวลต์ ความจุ 105ลิตร สามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบโซล่าเซลล์ DC 12/24V Refrigerator compressor freezer 105L

SRF008 ตู้เย็นดีซี 12/24โวลต์ ความจุ 90ลิตร สามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบโซล่าเซลล์ DC 12/24V Refrigerator compressor freezer 90L

SRF007 ตู้เย็นดีซี 12/24โวลต์ ความจุ 70ลิตร สามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบโซล่าเซลล์ DC 12/24V Refrigerator compressor freezer 70L

SRF006 ตู้เย็นดีซี 12/24โวลต์ ความจุ 50ลิตร สามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบโซล่าเซลล์ DC 12/24V Refrigerator compressor freezer 50L

PDC004 ปั๊มน้ำโซล่าเซลส์ ปั้มซัมเมอร์ส 3แรง ใช้ได้ทั้งไฟบ้านและไฟตรงจากแผงโซล่าเซลส์ Submersible built-in electronic AC/DC hybrid solar pump