จำหน่ายโซลาร์เซลล์ โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์

SOP021 ปั้มน้ำ โซล่าปั้มดีซี 2400ลิตรต่อชั่วโมง ปั๊มได้สูง 6.5 m. DC 24V water pump (ปั้มน้ำเหมาะสำหรับทำน้ำพุ น้ำตก อื่นๆ ปรับความเร็วปั้มน้ำได้)

SOP030 ปั้มน้ำ โซล่าปั้มดีซี 3600ลิตรต่อชั่วโมง ปั๊มได้สูง 5 m. DC 24V water pump (ปั้มน้ำเหมาะสำหรับทำน้ำพุ น้ำตก อื่นๆ ปรับความเร็วปั้มน้ำได้)

SOP045 ปั๊มดูดน้ำมันดีเซล โซล่าปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าปั๊มดีซี 12 ลิตรต่อนาที DC12V 40W Diesel Pump Operation Instruction (ไม่ควรสูบน้ำมันเบนซิน)

PIT021 อินเวอร์เตอร์ปั้มน้ำ 1.5HP 220V 1Phase 11A (รุ่นที่กินกระแสไม่เกิน11 แอมป์)

INV053 ชุดโซล่ามอนิเตอร์ Solar System Monitoring for WVC MPPT Grid Tie Inverters WVC-Modem สำหรับ Micro Grid Inverter